Dienstencheques

1. Wat is een dienstencheque?

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarvoor het Vlaamse gewest een financiële bijdrage levert. Iedere meerderjarige persoon die in het Vlaamse Gewest zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan dankzij de dienstencheques tegen een gunstige prijs beroep doen op huishoudhulp.

Het gebruik van dienstencheques maakt uw dagelijks leven eenvoudiger en kan u ontlasten van tijdrovende huishoudelijke taken.

2. Hoeveel kost een dienstencheque?

Een dienstencheque kost 9 euro per gewerkt uur. Dienstencheques aangekocht na 01/03/2019 zijn voor 1 jaar geldig. U kan per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen waarvan de eerste 400 aan 9 euro en de overige 100 aan 10 euro. Er zijn een aantal situaties waarin de aankooplimiet per kalenderjaar verschilt:

Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres ( en meerderjarig zijn );
Een éénoudergezin kan maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan 9 euro;
Persoon met een handicap of een persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan 9 euro;
Een gebruiker met een mindervalide kind kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan 9 euro.
Een vrouwelijk, zelfstandige kersverse moeder kan 700 euro gratis dienstencheques ontvangen.

Voor meer info over deze specifieke situaties neemt u best contact met ons op.

Het is zo dat dienstencheques fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds 1 januari 2020geldt een belastingvermindering van 1,80 euro (20%) per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon. In werkelijkheid kost een dienstencheque na belastingvermindering 7,20 euro. Jaarlijks rond april ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen  om van het fiscaal voordeel te genieten. Indien u geen belastingaangifte meer hoeft te doen, moet u hiervoor een nieuw belastingformulier aanvragen.

3. Hoe maak ik een account aan?

U gaat naar de website van Sodexo op www.dienstencheques-vlaanderen.be waar u rechtsboven klikt op ‘mijn dienstencheques beheren’. Aan de rechterkant ziet u enkele keuze mogelijkheden. U maakt de keuze om een account aan te maken. De inschrijving kan op twee manieren gebeuren, via een handmatige inschrijving of de identiteitskaart. Gebruik als bankrekeningnummer steeds het nummer die u zal gebruiken bij betaling van de dienstencheques. Kies voor het gebruik van elektronische dienstencheques. Deze zijn sneller en veiliger dan de papieren dienstencheques. Na het invullen van de gegevensvelden kunt u uw aanvraag versturen.

Na het versturen van uw aanvraag krijgt u via het opgegeven e-mailadres het gebruikersnummer en logingegevens. Bewaar deze gegevens goed, want u hebt het bij elke bestelling nodig!

4. Hoe bestel ik mijn dienstencheques

Indien u de keuze heeft gemaakt voor elektronische dienstencheques voert u eenvoudig een betaling uit om de dienstencheques te bestellen. Let wel: u dient steeds een bedrag te storten die een veelvoud van 9 of 10 is waarbij het minimum aantal te bestellen dienstencheques 10 is.

De dienstencheques kunnen worden besteld door overschrijving via het bankrekeningnummer van Sodexo BE41 0017 7246 2610 met uitsluitend uw gebruikersnummer als gestructureerde mededeling!

5. Het valideren van prestaties

Wanneer uw strijk klaar is, wordt de kostprijs via dienstencheques verrekend. U ontvangt een mail van Sodexo waarbij u de melding krijgt dat er een prestatie heeft plaats gevonden. Om deze prestaties te valideren of betwisten dient u zich aan te loggen op de website van dienstencheques Vlaanderen.

Links in het keuze menu ziet u ‘opvolging prestaties’;
Maak de keuze tussen ‘prestaties bevestigen’ of ‘prestaties betwisten’;
In geval van betwisten kunt u een reden toevoegen;
Let op: u heeft 4 dagen de tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten.

De prestatie wordt automatisch gevalideerd na 9 dagen.

 

 

ondersteund door